pl en
12 664 80 00

Oferta

Kopalnia Granitu „Górka” oraz Kopalnia Bazaltu „Janowiczki” wytwarza wysokiej jakości grysy, klińce, tłucznie, oraz mieszanki o ciągłym uziarnieniu.

 

 

Grysy

Kruszywo grube granitowe 2/8, 8/16, 16/22
Kruszywo grube bazaltowe 4/8, 8/11, 11/16, 16/22

 

Piaski

Kruszywo drobne granitowe 0/2, 0/4
Kruszywo drobne bazaltowe 0/4
Kruszywo o uziarnieniu ciągłym granitowe 0.5

 

Mieszanki

Kruszywo o uziarnieniu ciągłym granitowe 0/31.5, 0/61

 

Kliniec

Kruszywo grube granitowe 0/31.5, 0/61

 

Tłuczeń kolejowy i drogowy

Kruszywo grube granitowe 31.5/50
Kruszywo grube granitowe 31.5/63

 

Kamień łamany

Kruszywo do robót hydrotechnicznych

100/300, 40/250