pl en
12 664 80 00

Kruszywa granitowe oferta

Kopalnia Granitu „Górka” wytwarza wysokiej jakości grysy, klińce, tłucznie, oraz mieszanki o ciągłym uziarnieniu.

 

 

Grysy

Kruszywo grube granitowe 2/8, 8/16, 16/22
   


Piaski

Kruszywo drobne granitowe 0/2
Kruszywo o uziarnieniu ciągłym granitowe 0/5

 

Mieszanki

Kruszywo o uziarnieniu ciągłym granitowe 0/31.5, 0/61

 

Kliniec

Kruszywo grube granitowe 4/31,5

 

Tłuczeń drogowy

Kruszywo grube granitowe 31.5/63

 

Kamień łamany

Kruszywo do robót hydrotechnicznych

40/250