pl en
12 664 80 00

Podpisanie umowy na budowę drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała Odcinek II Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice

14-05-2020
Podpisanie umowy na budowę drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała Odcinek II Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice

14 maja 2020 roku konsorcjum firm PORR S.A. oraz Mota-Engil Central Europe S.A. podpisało umowę na budowę drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała Odcinek II Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice. Kontrakt, którego zamawiającym jest GDDKiA oddział w Katowicach, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”.  Wartość kontraktu wynosi 989 751 443,10 zł brutto, zaś termin zakończenia robót planowany jest na 14.08.2023.

 

Budowa drogi ekspresowej S1 odcinek II przewiduje wykonanie drogi klasy S o długości około 15,2 km, 3 węzłów drogowych (węzeł „Oświęcim”, węzeł „Wola”, węzeł „Brzeszcze”), przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych będących w kolizji z projektowaną drogą S1, budowę dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na działki, budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowę systemu odwodnienia drogowego, wjazdów i przejazdów awaryjnych oraz wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W ramach realizacji zadania powstanie 18 obiektów inżynierskich: 10 w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1, 5 obiektów poprzecznych do drogi S1, 2 wiadukty kolejowe oraz przejście górne dla dużych zwierząt. Powstaną również przepusty o funkcji ekologicznej, hydrologicznej oraz hydrologiczno-ekologicznej.

 

Przewidziane są także roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej, m.in. teletechnicznej, energetycznej czy gazowej.

Droga ekspresowa S1 odcinek II jako fragment całego zadania S1 Kosztowy – Bielsko-Biała rozpoczyna się w km 12+865, a jej koniec przewidziano w km 28+030.

 

zdj. PORR S.A.